Cách vay tiền để bắt đầu kinh doanh tại nhà (phần 2)

Các tổ chức cho vay tiềm năng được yêu cầu tuân thủ các bộ hướng dẫn được xác định trước của chính phủ, nhưng cuối cùng, tổ chức cho vay đang tìm kiếm một khoản vay có lợi nhuận và sẽ xem xét kỹ hồ sơ của bạn. Hãy chắc chắn trình bày báo cáo ngân hàng cá nhân, báo cáo ngân hàng kinh doanh và báo cáo một trang rõ ràng về lực đẩy của doanh nghiệp tại nhà của bạn, khách hàng tiềm năng và ý tưởng của bạn cho kinh doanh phát triển và bền vững lâu dài.

4. Điền đơn cho khoản vay từ chính phủ

Bạn có thể tìm kiếm các khoản vay cho doanh nghiệp từ chính phủ, ví dụ như tại Mỹ, bạn có thể được tài trợ bởi SBA cho một khoản vay doanh nghiệp nhỏ. Trước khi điền đơn, hãy đảm bảo bạn có các bản sao của tất cả các tài liệu, một ý tưởng rõ ràng về số tiền cho vay.

Bên cạnh đó, bạn thực sự cần tới sự kiên nhẫn – đôi khi các đơn đăng ký cho các doanh nghiệp nhỏ có thể mất nhiều tuần để bảo lãnh. Hãy chuẩn bị để linh hoạt trong điều kiện của bạn cho một khoản vay. Ví dụ, mặc dù ban đầu bạn không muốn bảo đảm khoản vay, người cho vay có thể yêu cầu bạn phải thế chấp tài sản – đặc biệt nếu đó là khoản vay kinh doanh đầu tiên của bạn.

5. Xem xét các khoản vay

Hãy chắc chắn rằng tất cả các đề nghị cho vay đáp ứng nhu cầu ban đầu của bạn. Có được bản sao của tất cả các khoản vay doanh nghiệp nhỏ đã được phê duyệt và so sánh các điều khoản cuối cùng với ý tưởng ban đầu của bạn.

Bạn cần đảm bảo vốn đủ để tài trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp của bạn, đảm bảo bạn có thể thực hiện thanh toán hàng tháng và đảm bảo ý tưởng kinh doanh vẫn khả thi. Ví dụ: nếu một chủ doanh nghiệp khác đã tham gia vào thị trường mà bạn hy vọng thâm nhập với một ý tưởng tương tự, bạn nên khôn ngoan xem lại kế hoạch kinh doanh của mình trước khi chấp nhận bất kỳ khoản vay nào. Nếu có vẻ như thị trường khách hàng của bạn vẫn còn đó, hãy tiến hành cho vay. Tuy nhiên, nếu kế hoạch của bạn gặp nguy hiểm do hoạt động kinh doanh mới, tốt nhất bạn nên từ chối mọi khoản vay và xem xét lại kế hoạch kinh doanh.

Cách vay tiền để bắt đầu kinh doanh tại nhà