Cách vay tiền để bắt đầu kinh doanh tại nhà (phần 1)

Điều hành một doanh nghiệp tại nhà có thể là một cách có lợi nhuận và thú vị để kiếm sống. Tài chính có thể là một thách thức. Sau đây là những gợi ý để bạn có được khoản vay cho việc kinh doanh tại nhà.

Cung cấp báo cáo tín dụng

Bạn nên chuẩn bị một bản sao báo cáo tín dụng của bạn. Người cho vay sẽ không cấp một khoản vay doanh nghiệp nhỏ cho bất kỳ người vay tiềm năng nào có tín dụng kém. Tín dụng của bạn cần ở trạng thái tốt nhất – trên điểm số FICO 720 là tốt nhất – trước khi điền vào bất kỳ đơn xin tín dụng nào. Red flags có thể khiến bạn không đủ điều kiện cho khoản vay kinh doanh bao gồm hạn mức tín dụng tối đa, đường dây thương mại quá mức (hơn bốn tài khoản quay vòng), phán quyết, phá sản và miễn phí. Bạn cần đảm bảo xóa tất cả tín dụng tiêu cực của bạn trước khi đăng ký tài trợ.

Phân tích tín dụng của bạn

Bạn nên thu thập tất cả các tài liệu về tín dụng của bạn và tự phân tích. Đặt mình vào vị trí của người cho vay – quyết định mức độ rủi ro tín dụng của bạn. Các đặc điểm tích cực của người vay cho vay kinh doanh thành công bao gồm tài sản mạnh (nhà, vốn đầu tư), nhà đầu tư hiện tại (nhà đầu tư tốt hoặc nhà đầu tư mạo hiểm), dòng tiền mạnh từ một doanh nghiệp hiện có hoặc nghề nghiệp khác và ý tưởng kinh doanh độc đáo với thị trường khách hàng được xác định rõ ràng.

Cách vay tiền để bắt đầu kinh doanh tại nhà

Chuẩn bị hồ sơ xin cho vay

Các tổ chức cho vay sẽ nghiên cứu trên trang web Quản trị doanh nghiệp nhỏ (SBA) của chính phủ. Bạn cần tham khảo các tài liệu để biết thêm thông tin về hướng dẫn SBA. Chính phủ không phải là người cho vay trực tiếp mà thay vào đó là hợp đồng với người cho vay tư nhân để cung cấp các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ được chính phủ phê duyệt cho người tiêu dùng.